İSTKA Destekli MİTTO Tarafından Organize Edilen (YAY) Yenilikçi Ara Yüz Projesinin Uluslararası 2. Çalıştayına TTO Olarak Katılım Sağladık.