T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen IVD Endüstrileri Kümelenmesi UR-GE Projemiz Kapsamında ilk eğitim faaliyetimiz olan ' eğitmenimiz Tamer IŞIN tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmeştir.Katılım sağlayan IVD Kümemizde yer alan firmalarımıza ve ST Strateji firmasından eğitmenimiz Tamer IŞIN 'a teşekkürlerimizi sunarız.