TÜBİTAK tarafından açılan çağrıda KOBİ ve BİGG firmalarının Pazar paylarını ve rekabet güçlerini artırmaları hedeflenmektedir. Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerin;

-Ciroda artış,
-Mevcut pazar payında artış,
-Yeni pazarlara giriş,
-Yurtdışı satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış göstermeleri bekleniyor.

%100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı genel gider dâhil 2.500.000 (iki milyon beş yüz bin) TL’dir. 

Detaylı bilgi için: https://lnkd.in/d8qErgyi