Başvuru Sahibi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Destekleyen Kurum: İslam Kalkınma Bankası

Projenin Amacı: Afrika Uluslararası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Teknopol İstanbul ile birlikte Somali'deki engelli bireylerin toplum içerisine rehabilitasyonunu ve uyumunu sağlamak maksadıyla ihtiyaç duyulan Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması planlanmaktadır. Fizibilite Çalışmaları devam etmektedir.