Üniversitemiz bünyesinde Bursa, İzmir ve Trabzon'da kurulan tıp fakültelerimizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir, Trabzon ve Bursa tıp fakültelerimiz

göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında

kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan imzası olacaktır."

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

SBÜ Rektörü