SAĞLIK ODAKLI BÖLGESEL PATENT OFİSİ PROJESİ
(İSTKA – Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı)

 

Başvuru Sahibi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş.

Proje Ortakları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. 

İştirakçiler: İstanbul Medipol Üniversitesi TTO A.Ş., TTO İstanbul Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş., İstinye Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, Üsküdar Üniversitesi

 

 

Proje Genel Amaçları: Etkin işleyen bir araştırma ve yenilik ekosistemi oluşturularak bilgi üretme ve kullanma kapasitesinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri destekleyecek nitelikte Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması, iş birliği ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet ederek bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir organizasyonların geliştirilmesi.