SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJESİ

(İSTKA – Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı)

 

Başvuru Sahibi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Proje Ortakları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Proje Genel Amaçları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi TTO; Sağlık Bilimleri Üniversitesi nin Teknoloji Transferi faaliyetlerini aktive ederek, 2014-2023 Istanbul Bölge Planı’nda belirtilen Küresel Ekonomide söz sahibi, Yüksek Katma Değer Üreten, Yenilikçi ve Yaratıcı Ekonomi ve Adil, Paylasan, Kapsayıcı ve Öğrenen Toplum hedeflerine ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Ayrıca gerek üniversite içerisinde gerekse üniversite dışarısında teknoloji transferi faaliyetlerini yaygınlaştırma adına arayüz görevi görerek Istanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı Istanbul Mali Destek Programı Öncelik 1 de belirtilen Katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, iş birliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, is modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesi hedefine uzun vadede olumlu katkılar sunması beklenmektedir.