MİKROBİYOTA LABORATUVARI PROJESİ

 

 

İmmün sistem başta olmak üzere tüm hastalık ve rahatsızlıklara ışık tutabilmesi ve teröpatik yöntemlerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan Mikrobiyota tarama analizlerinin gerçekleştirilebileceği kapsamlı bir laboratuvar kurulması hedeflenmiştir.

 

Türkiye populasyonu ile birlikte farklı sahalarda (Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri) sunacağımız Mikrobiyota Analiz hizmetleriyle populasyon paternlerinin belirlenmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, kişisel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi birçok adımla insan sağlığını iyileştirecek metodlar tasarlamayı hedefliyoruz. 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan Toyan Laboratuvarları İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan fon ile hayata geçirilen Mikrobiyota Laboratuvarı hizmet vermeye başlayacaktır. 

 

 

Hedefler;

 • Özel ve Kamu Hastane Klinik örneklerin tamamına ulaşmak, 
 • Araştırmacılara ucuz maliyetli çalışma olanakları sağlamak, 
 • Ar-Ge çalışmalarına öncülük etmek, 
 • Yurtiçi ve yurtdışına üretilen kitleri pazarlamak, 
 • Dünyaya test parametreleri olarak hizmet satmak, 
 • Verileri multidisipliner alanlarda üreticilere know-how olarak sunmak, 
 • Uluslararası projeleri uluslararası paydaşlarla yapabileceğimiz bir Mikrobiyota Laboratuvarı kurmak, Mikrobiyota alanında kendini geliştirmekte hevesli, tecrübeli, azimli ve dinamik bir ekip ile 
 • Ar-Ge merkezleri kurmak ve üretim sağlamak, 
 • Akademisyenler ve üreticileri bir araya getiren sanal bir kümelenme oluşturmak, 
 • İhracatı artıracağımız, yerli ve milli kitleri üretebileceğimiz bir merkez, 
 • Türkiye’de Mikrobiyota çalışan akademisyenler ve mikrobiyota ile ilgilenen sanayici iş insanlarından oluşan ortak bir konsorsiyum oluşturmak, 
 • Bölgesel Probiyotik bakteri haritaları ve suşlarının edinim çalışmalarını, 
 • Dünyada ve Türkiye’de Biyoinformatik ve Mikrobiyota yazılımları hakkında söz sahibi olmayı hedefliyoruz.