MİKROBİYOM TERAPİ DERNEĞİ'nin mikrobiyotanın yaygın bilinmeyen konu başlıklarını ve birçok çığır açıcı potansiyel terapi yöntemlerini multidisipliner bir yaklaşımla tartıştığı “MİKROBİYOM TERAPİLERİ KONGRESİ”, 4-6 Haziran 2021 Tarihleri arasında Sherwood Exclusive Lara, Antalya’da düzenlenmiş olup kongreye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopol İstanbul Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı sorumlumuz Dr. Yüksel Akkaya katılım sağlamıştır.