10.02.2022 - Teknoloji Gelistirme Bolgeleri Uygulama Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik

22.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2016 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10.08.2016 / Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

17.11.2015 Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

03.04.2007 Tarih ve 26482 Sayili Resmi Gazetede Yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

12.03.2008 Tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 Tarih ve 2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi

02.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4691 Uygulama Yönetmeliği 12 Mart 2014

26.06.2001 Tarih ve 24454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

 03.02.2021 Tarih ve 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 FSMH DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 BULUŞ BİLDİRİM FORMU