Medikal Cihaz Test, Kalibrasyon, Ar-Ge, Eğitim ve Belgelendirme Merkezi

Kurulumu Fizibilite Projesi

(İstanbul Kalkınma Ajansı – Fizibilite Desteği Programı)

 

Başvuru Sahibi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Proje Ortağı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş.

Proje Amaçları: Ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip olan medikal cihaz sektöründe, yenilik ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilerek basta ulusal düzeyde olmak üzere uluslararası düzeyde de ürünlerin dolasımı için belgelendiren, bu sektörün güçlenmesini sağlayan ve tüm bu unsurlar için gerekli olan insan kaynağının kapasitesinin arttırılması için eğitim faaliyetleri yürüten merkezin kurulmasına ve geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması tamamlanmıştır. Fizibilite raporuna uygun olarak projenin güdümlü proje kapsamında desteklenmesi için İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte koordineli çalışmalar yürütülmektedir.