MİSYON

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti, insan ve toplum sağlığını esas alan sağlık teknolojilerini içeren proje ve yenilikçi milli ürünlerin geliştirilmesini, ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşların gereksinimlerine uygun hareket ederek, metodolojik ve sistemsel şekilde multidisipliner bilginin, sosyo ekonomik-kültürel-çevresel faydaya dönüşmesinin sağlanmasını, yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaracak faaliyetleri besleyen, model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle, ülkemizin ekonomik değer oluşturmasına katkı sağlanmasını misyon edinmiştir.

VİZYON

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti, üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası projeler geliştirmeyi, sağlık teknolojileri ve ilaç alanında öncü olmayı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde girişimcilerin özendirilmesini, ülkemizin kalkınma hızını sağlık alanında destekleyecek inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olmayı vizyon edinmiştir.

Dr.  Öğr. Üyesi Orhan ÇÖMLEK / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOKENTİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU -  / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI

Dr. Öner GÜNER / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Dr. Şuayip BİRİNCİ / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI

Dr. Şadi YAZICI / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI

Ahmet CİN / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI

Doç. Dr. Muzaffer AKDOĞAN / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM  KURULU BAŞKANI

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

22.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2016 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10.08.2016 / Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

17.11.2015 Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2012 Tarih ve 28514 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

03.04.2007 Tarih ve 26482 Sayili Resmi Gazetede Yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

12.03.2008 Tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 25.09.2008 Tarih ve 2008-85 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 06.02.2009 Tarih ve 2009-21 Nolu Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konulu Genelgesi

02.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4691 Uygulama Yönetmeliği 12 Mart 2014

26.06.2001 Tarih ve 24454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

 03.02.2021 Tarih ve 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 FSMH DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 BULUŞ BİLDİRİM FORMU