MİSYON

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti, insan ve toplum sağlığını esas alan sağlık teknolojilerini içeren proje ve yenilikçi milli ürünlerin geliştirilmesini, ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşların gereksinimlerine uygun hareket ederek, metodolojik ve sistemsel şekilde multidisipliner bilginin, sosyo ekonomik-kültürel-çevresel faydaya dönüşmesinin sağlanmasını, yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaracak faaliyetleri besleyen, model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle, ülkemizin ekonomik değer oluşturmasına katkı sağlanmasını misyon edinmiştir.

VİZYON

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti, üniversitemizin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası projeler geliştirmeyi, sağlık teknolojileri ve ilaç alanında öncü olmayı, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinde girişimcilerin özendirilmesini, ülkemizin kalkınma hızını sağlık alanında destekleyecek inovasyon ve teknoloji transferinde dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olmayı vizyon edinmiştir.

Dr.  Öğr. Üyesi Orhan ÇÖMLEK / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAĞLIK TEKNOKENTİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU -  / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI

Dr. Öner GÜNER / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

Dr. Şuayip BİRİNCİ / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI

Dr. Şadi YAZICI / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI

Ahmet CİN / Yönetim Kurulu Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI