KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ ÇALIŞMALARI PROJESİ

 

Horizon 2021 HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04 başlığı kapsamında hazırlamakta olduğumuz Avrupa Birliği projesinde  Covid-19 viral enfeksiyonu baz alınarak tüm viral enfeksiyonların insan mikrobiyota sistemi ile ilişkilendirilmesi hedef alınmıştır.

 

Proje kapsamında, hasta ve sağlıklı örneklem gruplarından alınan numunelerin mikrobiyota tarama testleri yapılarak viral enfeksiyon mortalitesi ile ilişkilendirilecektir. Hastalığın ilerlemesini ve kişiselleştirilmiş profilaktik ve terapötik stratejilerin geliştirilmesi amaçlanarak yapılacak olan analizlerde yaş, cinsiyet, etnik köken, kronik durumlar, eşlik eden hastalıklar, sunulan tedaviler ve diğer ilgili özelliklerdeki farklılıkların etkisi ele alınacaktır. 

 

Örneklem grubunun bağırsak mikrobiyota taraması yapılarak oluşturulacak veri tabanında viral enfeksiyonların etkisine yönelik ilişki istatistiksel açıdan test edilecektir. 

 

Proje çıktıları enfeksiyonun azalması ve sağlık durumunun iyileşmesi için mikrobiyota florasının gücünden yararlanılarak kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerine ışık tutacaktır.