Innosfer Teknoloji olarak Bilgi ve Teknoloji Transferi, proje geliştirme, proje yönetimi konusundaki tecrübemiz ve inovasyon odaklı yaklaşımımızla Türkiye'nin en güvenilir mühendislik ve danışmanlık firmaları arasında yer almak için yola çıkmış bulunuyoruz. 
Günümüzde bilgi transferi ve teknoloji transferi sıkça kullanılan, çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan ancak farklı amaçları ifade eden terimlerdir. 
Bilgi transferi değişimin nedenlerini anlamaya yönlendirilmiş daha geniş ve kapsayıcı bir kurguyu anlatırken aksine teknoloji transferi, ortamı değiştirmek için somut belli araçları kullanan daha dar ve hedefi belli bir kurguyu ifade eder (Gopalakrishnan and Santoro, 2004). 
Üniversite - Sanayi İşbirliği çalışmaları kapsamında 3 aktörden bahsedilebilir. İlki transfer edilecek bilgi/teknolojinin “kaynağı”, ikincisi bu bilgi/teknolojinin “alıcısı” olarak ortaya çıkar. Üçüncü aktör de transfer işleminde “arayüz” olarak nitelendirilebilecek yapılardır. Bu üç aktör arasındaki bağlantılar ve bunların sağlıklı işletilmesi sadece endüstriyel ve kültürel gelişmeye değil aynı zamanda somut ekonomik büyümeye de zemin hazırlar. 
Bu anlamda özellikle başarılı arayüz yapıları sürecin sağlıklı işlemesi bakımından önemlidir. 
Bir arayüz yapı olan İnnosfer Teknoloji olarak bizim de amacımız bu alandaki bilgi birikimimizi en uygun şekilde paydaşlarımıza aktarmak olacak.