In Vitro Diagnostic (IVD) Endüstrileri Kümelenmesi Projesi

(T.C. Ticaret Bakanlığı – UR-GE Programı)

 

Başvuru Sahibi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş.

Proje Amaçları: Sağlık sektörü içerisinde In-Vitro  tanı kiti geliştirerek faaliyet gösteren start-upları, Ar-Ge firmalarını, sanayicileri, araştırma kuruluşlarını ve destek hizmeti sağlayan firmaları bir araya getirilip kümelenme sağlanması, sağlık sektörünün gelişimini ve rekabetini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde arttırılması amaçlanmaktadır.

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş. olarak yürütmekte olduğumuz In-Vitro Diagnostic Endüstrileri Kümelenme Projesi (21UR-GE004) "İhtiyaç Analizi Raporu" proje ekibimiz tarafından 20.10.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu’na gönderilen dosyamız Proje Değerlendirme Komisyonu’nun 2021/S.304 No’lu Toplantısında değerlendirilerek uygun olduğu kararına varılmıştır. 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle proje faaliyetlerimiz proje yol haritasına uygun bir şekilde yürütülecektir.