İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı inovatif fikirler ile Ar-GE çalışmaları yürüterek bunlardan elde edilen bilimsel veriler ışığında insan sağlığının korunmasına katkıda bulunan ürünler geliştirmeyi hedefleyen, girişimci bir şirkettir.

Fito Biyota A.Ş Öncelikli alan katma değeri yüksek biyoteknoloji alanlarında bilimsel araştırmaları (Ar-Ge) ve üretimleri (Ür-Ge) gerçekleştirerek; bugünden yola çıkarak geleceği gören, sağlığın korunmasına katkıda bulunan çalışmalara ve üretimlere imza atmaktadır. Bugüne kadar çok sayıda deneysel araştırmalar yürüterek sonuçlandırmış ve bu çalışmalardan elde edilen bilimsel veriler ışığında ürün geliştirmeye başlamıştır.

Fito Biyota A.Ş. Kurucusu Prof. Dr. Recep KEŞLİ (B.S., M.D., Ph.D.) başlıca; Tıp Fakültesi ve Sosyoloji Lisans, Tıbbi Mikrobiyoloji Tıpta Uzmanlık, Medikal Biyoloji ve Genetik Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca, Fitoterapi Uygulamalı Eğitim Programını tamamlayarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Fitoterapi Uygulama Sertifikası, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimini tamamlayarak Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Klinik Laboratuvar için Anaerop Bakteriyoloji Kursu Eğitimlerini (Park City, Utah, USA) tamamlamıştır. Kırktan fazla bilimsel AR-GE Projeleri sonuçlandırmıştır.

https://www.fitobiyota.com/ 

 

-Oti- VAC Organik Bitkisel Yağlar ve Resveratrol içeren takviye edici gıda