Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede (%50 olarak) yararlanmaya devam etmelerine  30 Eylül 2021 tarihine kadar imkân tanınmıştı.

 

Gelinen aşamada; 30 Eylül'de sona eren uzaktan çalışma süresinin ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin,  11 Ekim 2021'e kadar (11.10.2021 dahil) yüzde 50’sini aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir.