25.08.2022 tarihinde saat 14.00 da Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa KEÇELİ tarafından Yatırım Süreçleri Eğitimi  gerçekleştirilmiştir.


Teknokentimizde yer alan firmalarımıza yönelik düzenlemiş olduğumuz Teknokent Süreçleri ve Muafiyet Faaliyet Raporları Eğitimimiz 9 Ağustos 14.00’da gerçekleştirilmiştir.  


2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş. olarak yürütmekte olduğumuz In-Vitro Diagnostic Endüstrileri Kümelenme Projesi (21UR-GE004) faaliyetleri kapsamında  8-9 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye'de ve Dünya'da Klinik Çalışma Alt Yapıları Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.


31.05.2022 tarihinde Tübitak Projeleri Bilgilendirme Semineri  gerçekleştirilmiştir.


25.04.2022. tarihinde In-Vitro Diagnostic Endüstrileri Kümelenme Projesi için bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.


TEKNOPOL İSTANBUL olarak organize ettiğimiz, yerleşkemizde yer alan firmalarımızın ihracat konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla; TÜYAFED YK Başkanı Mustafa ÇALIŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN tarafından verilen "Teknokent Firmalarının İhracat Kapasitesini Artırmaya Yönelik Eğitim" 19.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


04.04.2022 tarihinde Özbek Girişimcilere Yönelik online seminer gerçekleştirilmiştir.


Teknopol İstanbul yerleşkesinde bulunan girişimcilerimiz için 21.02.2022 tarihinde Argeportal Muafiyet Faaliyet Raporları Eğitimi gerçekleştirilmiştir.


e-cAlp Yazılım ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Ömür TOMBUL'un eğitmenliğinde 14.02.2022 tarihinde "Teknopark Süreçleri ve Vergisel Teşvikler" eğitimi gerçekleştirilmiştir.


Teknopol İstanbul yerleşkesinde bulunan firmalarımıza KOSGEB yetkilileri eğitmenliğinde 26.01.2022 tarihinde "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" eğitimi gerçekleştirilmiştir.