2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'na Yapılan TR10/19/FZD/0008 Referans Numaralı ‘’Medikal Cihaz, Test, Ar-Ge, Eğitim ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Fizibilite Projesi’’ Adlı Başvurumuz Başarılı Bulunmuş ve Desteklenmesi Kararlaştırılmıştır.